OK! methode in de Achterhoek

De eerste OK! trajecten voor ondernemersteams in de Achterhoek zijn, in het SIKA- HAN project, uitgevoerd.

Een van de opdrachtgevers is het managementteam van Holland Pharma. De algemeen directeur heeft zijn tevredenheid over het OK! adviestraject in een interview geuit.

Geïnteresseerd? Zie https://www.careality.nl/ Het vakblad voor managers in de drogisterijbranche, 16e jaargang nr. 3, september 2020

In totaal worden voor 15 middelgrote ondernemingen OK! denkmethodische trajecten uitgevoerd die er op gericht zijn:

  • De strategie te herijken op de toekomstbestendigheid
  • Projectmogelijkheden te prioriteren en te ontwikkelen
  • En de geprioriteerde projectplannen, die moeten leiden tot realiseren van de strategische ambities, te beheersen
  • De denkmethodische aanpakken toe te blijven passen in bedrijfsspecifieke vraagstukken

Er lopen inmiddels 5 projecten. En er zijn 3 bedrijven op de wachtlijst.

Mocht u geïnteresseerd zijn om te weten of u als Achterhoekse onderneming kunt deelnemen, bel even.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Kunnen wij u ook van dienst zijn?