Huub SchoenakerOK-Adviseur

huub-zw
expertise
  • volgt
educatie
  • volgt

Wat is duurzaamheid, wat is circulaire economie, wat houdt MVO in? Na een volledige OK!-ronde met het managementteam weten alle managers van elkaar welke antwoorden vanuit het perspectief van hun organisatie op deze vragen gegeven kunnen worden. Maar ook hoe de eigen organisatie vanuit dat perspectief met haar omgeving acteert en door deze omgeving beoordeeld wordt. Door middel van het hanteren van de zes waardesoorten, of de six capitals, ontstaat een zeer hanteerbaar totaalbeeld. Een holistisch beeld, op basis waarvan de huidige stand van zaken -intern én extern- meetbaar gemaakt is voor de organisatie. En op basis waarvan strategie bepaald en de voortgang objectief gemeten kan worden.

Het OK! Model helpt organisaties om alle medewerkers één en de zelfde taal te laten spreken waar het gaat over bepalen van een toekomstbestendige strategie en het meten en bijsturen van de voortgang daarvan.

Na tien jaar ervaring bij de Nederlandse Politie en ruim 15 jaar bij bedrijven, die toekomstbestendig ondernemen hoog in het vaandel hadden en hebben, waaronder BASF, Interface-Flor, IBM en PWC, heb ik mij toegelegd op mijn passie; het overbrengen en doorontwikkelen van mijn inzichten ten gunste van het toekomstbestendig maken van processen, organisaties en bedrijventerreinen. In dat kader heb ik een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van het OK! Model. Een uniek model waarmee organisaties worden ondersteund in hun aanpak richting integraal toekomstbestendig ondernemen. Een aanpak waar ik met groot vertrouwen graag mee aan de slag ga bij organisaties, die daarvoor open staan.

publicaties

contactgegevens

Sociale Profielen

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Wordt u ook OK!-Adviseur?