Michiel VerbeekOK-Adviseur

MichielVerbeek-zw-2
expertise
  • volgt
educatie
  • volgt

Directies en medewerkers van bedrijven en maatschappelijke organisaties weten dat het succes van de organisatie afhankelijk is van meer dan alleen financiële waarde. Een organisatie kent ook: menselijke-, sociaal-relationele-, materiële-, natuurlijke- en intellectuele waarde. Om iets toekomstbestendig te veranderen moet je eerst goed weten wat je vertrekpunt is. Als dat beeld scherp is, dan kun je bepalen op welke waarde-soorten je welke doelen wilt bereiken. Het OK! Model helpt om systematisch de omgeving en de organisatie waar te nemen, vraagstukken te formuleren, noodzakelijk onderzoek te bepalen en dan keuzes maken om de organisatie integraal op alle waarde-soorten in te richten.

Met het OK! Model worden in dialoog observaties vanuit allerlei perspectieven gedeeld en gewogen. Om vervolgens met verbeterd inzicht koers te bepalen.

Na werken in het onderwijs, de ICT-sector en het openbaar bestuur, wil ik graag bijdragen aan de grote beweging naar een circulaire economie en het realiseren van betekenisvolle organisaties. Organisaties systematisch inrichten op meerdere waarde-soorten helpt daar onherroepelijk bij!

publicaties

contactgegevens

Sociale Profielen

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Wordt u ook OK!-Adviseur?