OK! licentietraining #4

  • 1 februari 2021 - 28 februari 2021
  • Ruitenberglaan 31 6826 CC Arnhem

OK! licentietraining #4

Ondanks de coronacrisis starten we binnenkort met de 4e OK! licentietraining.

Daarin wordt aan intern en extern organisatie-adviseurs de kmogelijkheid geboden de OK! methode eigen te maken zodat het toegepast gaat worden in ondernemingen.

Waarom daar te doen:

U ondersteunt het managementteam direct in het gemeenschappelijk eigen maken van denkmethodische aanpakken om de onderlinge samenwerking verder te professionaliseren.

De denkmethodische aanpakken zijn gericht het vergroten van de toekomstbestendigheid op meervoudige waarden van de organisatie te bevorderen.

Uit de dialoogsessies met behulp van de ondersteunende software wordt inzicht gegeven in de meervoudige waardetoevoeging van de organisatie en op welke aspecten prioriteit gelegd dient te worden.

Worden projecten met behulp van de denkmethodische aanpakken opgezet om concreet de gewenste doelen te bereiken.

Om wederzijdse verwachtingen af te stemmen volgt vooraf  een intakegesprek.
Mocht u interesse hebben, bel of mail even: er zijn nog twee plaatsen beschikbaar.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

presentaties

OK! licentietraining #4
  • 1 februari 2021
  • Ruitenberglaan 31 6826 CC Arnhem