Perspectief op inclusief leven en denken

  • 6 juli 2021
  • 16:00 naar 21:00
  • Tribe, Innovatieweg 40-2, 7000 CD Doetinchem

Perspectief op inclusief leven en denken

Tijdens deze kennismakingsworkshop gaan we in op het professionaliserend en verbindend vermogen van mensen en netwerken van mensen. Via de methode van systemische organisatie-opstellingen leer je patronen ontdekken en ervaren die inzicht geven in de wijze waarop gewenste meervoudige waarde creatie ontstaat dan wel wordt belemmerd. De centrale vraag: hoe vergroot jij je cirkel van invloed?

Locatie: Tribe, Innovatieweg 40-2, 7000 CD Doetinchem
Prijs: € 125,00
Inschrijving: Stuur een mail naar info@organisatie-kundig.nl met in ieder geval in de omschrijving kennismakingsworkshop 6 juli 2021.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

presentaties

Webinar: OK! methode bij Schuurman-Schoenen
  • 1 juni 2021
  • Zie link onderaan
Masterclass de OK! methode
  • 11 juni 2021
  • Zie link onderaan
Perspectief op de wereld van morgen
  • 21 juni 2021
  • Tribe, Innovatieweg 40-2, 7000 CD Doetinchem