Perspectief op waarde-creërend netwerken

  • 10 september 2021
  • 16:00 naar 21:00
  • Tribe, Innovatieweg 40-2, 7000 CD Doetinchem

Perspectief op waarde-creërend netwerken

Het in verbinding staan met de wereld om je heen en van daaruit waarde toevoegen, vraagt om het bewust opbouwen van netwerken van mensen. De kernvraag: hoe bouw je ten behoeve van toekomstbestendige waarde-creatie een duurzaam netwerk van mensen op?

Locatie: Tribe, Innovatieweg 40-2, 7000 CD Doetinchem
Prijs: € 125,00
Inschrijving: Stuur een mail naar info@organisatie-kundig.nl met in ieder geval in de omschrijving kennismakingsworkshop 10 september 2021, Perspectief op waarde-creërend netwerken.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

presentaties

Webinar: OK! methode bij Schuurman-Schoenen
  • 1 juni 2021
  • Zie link onderaan
Masterclass de OK! methode
  • 11 juni 2021
  • Zie link onderaan
Perspectief op de wereld van morgen
  • 21 juni 2021
  • Tribe, Innovatieweg 40-2, 7000 CD Doetinchem