Alle OK! adviseurs

Maak kennis met alle gecertificeerde OK! Adviseurs. Iedere adviseur is aan een eigen organisatie gebonden en maakt vanuit die plek gebruik van de OK! methode. Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan alle adviseurs, omdat wij organisaties de beste ondersteuning willen bieden bij het gezamenlijk realiseren van hun meervoudige waarde strategie. Iedere OK! Adviseur heeft de OK! licentietraining met succes afgerond.

Bij iedere adviseur staat een korte introductie, maar natuurlijk weet u pas echt of er een match is via een goed gesprek. Neem daarom direct contact, dan koppelen wij u aan de OK! Adviseur die het beste bij uw organisatie past.

Michiel Verbeek

Michiel Verbeek - OK-adviseur

Hoe ik organisaties help
Ik help leidinggevenden in bedrijven en maatschappelijke organisaties in dialoog de wereld buiten de organisatie systemisch in beeld te brengen en de wereld binnen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Wie ben ik
Opgeleid als docent, directeur geweest in de ICT en ervaren wethouder in het openbaar bestuur. Auteur van het boek Wie durft deze school aan? Over anders en beter voortgezet onderwijs.

Wat ik belangrijk vind
In een tijd van snelle en soms ingrijpende verandering moeten bedrijven en maatschappelijke organisaties zich voorbereiden op een nieuwe duurzame en circulaire economie.

Organisatie

OK! Logo   Organisatie-Kundig

 • Email: michiel@organisatie-kundig.nl
 • Tel: +31 (0)6 53 78 83 79

Huub Schoenaker - OK-adviseur Tarmo

Hoe ik organisaties help
Ik help organisaties toekomstgericht te werken door op een gestructureerde wijze in afstemming met alle geledingen van de organisatie en de omgeving een balans te vinden tussen mens, milieu en geld.

Wie ben ik
Ik ben een ervaren denker: ik begeleid graag organisaties, teams en individuele functionarissen bij hun bewustwordingsproces, ook ondersteun ik bij implementaties.

Wat ik belangrijk vind
Voor toekomstbestendig ondernemen vind ik transparantie en goede communicatie tussen alle geledingen, intern en met de externe omgeving van essentieel belang.

Organisatie

 • Email: hs@tarmo.nl
 • Tel: +31 (0)6

Gijs Verrest - OK-adviseur Kepner-Tregoe

Hoe ik organisaties help
Ik help organisaties met de gezamenlijke aanpak van Kepner-Tregoe (KT) om gestructureerd te denken en te werken. We ontwikkelen op praktische wijze denkvaardigheden om problemen en kansen die er zijn – of gaan komen – aan te pakken.

Wie ben ik
Ik ben een ervaren trainer en management adviseur in het verbeteren van de denkkracht in organisaties.

Wat ik belangrijk vind
Helder denken tussen de oren te krijgen overal in de organisatie, zodat iedereen bij kan dragen aan het realiseren van toekomstbestendigheid.

Organisatie

   Kepner-Tregoe

 • Email: gverrest@kepner-tregoe.com
 • Tel: +31 6 234 334 93

Didier Piets - OK-adviseur

Hoe ik organisaties help
Ik leg voornamelijk de focus op het activeren van iedereen die in de organisatie actief is om kritisch na te denken en te laten ervaren. Door het laten ervaren en te zorgen dat het management team kritisch naar de organisatie kijkt weet ik de juiste ideeën in te brengen.

Wie ben ik
Ik ben een ervaren beleidseconoom en bedrijfsadviseur, op dit moment werkzaam op de HAN.

Wat ik belangrijk vind
Ik wil de impact die we hebben verbeteren. Betekenisvol zijn op een positieve manier. Ik ben een verbinder tussen de mensen in, en op de inhoud.

Organisatie

OK! Logo   Organisatie-Kundig

 • Email: didier.piets@han.nl
 • Tel: +31 6
Roel-Riepma OK! Adviseur

Roel Riepma - OK-adviseur en trainer

Hoe ik organisaties help
Ik ondersteun beslissers samen een openhartige dialoog te laten voeren over de feiten waarop hun denken is gebaseerd. Ik creëer ruimte voor open en verbindende gesprekken zodat projecten echt doelgericht waarde kunnen toevoegen.

Wie ben ik
Ik ben een trainier/adviseur op het gebied van strategisch organisatieontwikkeling en projectmatig samenwerken voor toekomstbestendige waarde-creatie.

Wat ik belangrijk vind
Het creëren van een sterk fundament onder mens en organisatie, waardoor het leveren van waardevolle bijdragen aan omgeving zich goed kan ontwikkelen.

Organisatie

OK! Logo   Organisatie-Kundig

 • Email: roel@organisatie-kundig.nl
 • Tel: +31 (0)6 55 32 57 18
Rob-Westerdijk OK! Adviseur

Rob Westerdijk - OK-adviseur en trainer

Hoe ik organisaties help
Door het leren kennen en toepassen van gemeenschappelijke denk- en werkwijzen werkt het managementteam effectiever samen voor bepalen en het realiseren van de organisatiedoelen nu en naar de toekomst.

Wie ben ik
Ik heb brede bedrijfskundige management-, advies- en opleidingskennis en ervaring gericht op bevorderen van duurzaamheid op management-/ directie niveau en doceer aan de master circulaire economie.

Wat ik belangrijk vind
Oplossingen creëren die waardevol blijven voor alle belanghebbenden in de omgeving en voor uw kleinkinderen.

Organisatie

OK! Logo   Organisatie-Kundig

 • Email: rob@organisatie-kundig.nl
 • Tel: +31 (0)6 38 94 65 90

Interesse in het adviestraject?