Wat is de OK! methode?

De OK! methode biedt organisaties een toekomstbestendige methodiek waarbij wordt gewerkt naar brede-welvaart voor uw organisatie én omgeving. Wij geloven in organisaties die zich bewust richten op meervoudige waarde-creatie. Zodra de organisatie een goede balans heeft tussen de volgende zes waarde-soorten, dan versterken deze elkaar.

 • De menselijke waarde
 • De sociaal-relationele waarde
 • De materiële waarde
 • De financiële waarde
 • De intellectuele waarde
 • De natuurlijke waarde

Belangrijk bij de methodiek is dat organisaties gezamenlijk leren werken volgens een vaste structuur van waarnemen, beoordelen, onderzoeken, beïnvloeden en evalueren. De methode is erop gericht om het strategisch team en uiteindelijk de gehele organisatie als een sterk collectief achter de business- en implementatieplannen te hebben staan.

De OK! methode operationaliseert het six capitals model van het IIRC ter behoeven van / om een bijdragen te leveren aan de SDG (Sustainable Development Goals) van de United Nations.

Wat is de OK! Methode?

Waarom de OK! Methode?

De OK! methode focust op het realiseren van de volgende doelen binnen uw organisatie

 • Toekomstbestendigheid met hoge meervoudige waarde.
 • Sterk gemeenschappelijk gedragen business- en implementatieplan.
 • Sterk strategisch team met effectieve werkwijze en communicatielijnen.
 • Structureel tijdig waarnemen van interne en externe kansen en bedreigingen.
 • Oorzaakgericht leren analyseren en aanpakken van ongewenste situaties.
 • Gestroomlijnd en collectief besluitvormingsproces.
 • Continu leerzaam evaluatieproces

Heeft u een specifiek organisatievraagstuk?

De OK! methode kan ondersteuning bieden aan een grote verscheidenheid van vraagstukken binnen organisatie. Geschikte vraagstukken kunnen onder andere gaan over het bepalen van business- en verdienmodel, leverancierskeuzen, overnames en bepalen van product-marktcombinaties, maar ook organisatieontwerp keuzen, aantrekken van personeel- en locatiekeuzen.

Waar kan ik beginnen?

OK! biedt verschillende adviestrajecten waarbij uw strategisch team onder begeleiding van onze OK! Adviseurs aan de slag gaat met de door u aangeleverde vraagstukken. Ook bieden wij kennismakende en verdiepende trainingen voor managementteamleden, directieleden en strategen. Bekijk hier het overzicht met alle OK! diensten en neem voor vragen vrijblijvend contact met ons op.

Benieuwd of de OK! methode jouw organisatie kan helpen?

Hoe werkt de OK! methode?

De OK! methode bestaat uit 7 methodische stappen die in zijn geheel, maar ook los van elkaar kunnen worden toegepast. De keuze voor een methodiek is afhankelijk van uw organisatievraagstuk. OK! biedt hierin meerdere soorten adviestrajecten en trainingen aan.

De 7 stappen binnen de OK! methode

Stap 1: Waarnemen

OK Methode Stap 1 - Waarnemen

Het managementteam bespreekt in dialoog de waarnemingen in uw omgeving en de interne organisatie. De uitkomsten van de dialoog wordt vastgelegd in de OK! webapplicatie en geeft inzicht in de meervoudige waarde-balans van uw organisatie.

Stap 2: Beoordelen

OK Methode Stap 2 - Beoordelen

Vervolgens worden in dialoog de strategische alternatieven (ketens van samenhang) ontwikkeld en geprioriteerd. Voor de geprioriteerde keten wordt het implementatieplan opgesteld, zodat het team werkt naar een duurzame toekomstbestendig organisatie.

Stap 3: Oorzaakanalyse

OK Methode Stap 3 - Oorzaakanalyse

U onderzoekt gestructureerd de oorzaken van vraagstukken en neemt op methodische wijze besluiten over het wegnemen van deze oorzaken.

Stap 4: Besluitvormingsproces

OK Methode Stap 4 - -Besluitvormingsproces

Het team hanteert een gestructureerde aanpak voor het nemen van beslissingen op basis van meervoudige waarde-criteria en voorkomen van negatieve effecten.

Stap 5: Implementaties Opzetten

OK Methode Stap 5 - Implementatie Opzetten

De implementatie en/ of projectplannen worden, door het volgen van methodische stappenweg, ontwikkeld zodat de kans op ontsporing en mogelijk negatieve effecten naar de toekomst vooraf goed is doordacht.

Stap 6: Implementaties Uitvoeren Beheersen

OOK Methode Stap 6 - Implementaties Uitvoeren Beheersen

Door het volgen van de methodische stappen vindt gestructureerde vastlegging plaats, zodat informatie beschikbaar is voor de gestructureerde bespreking en beheerst wordt ingegrepen indien onverwachte situaties toch voordoen en mogelijke schades worden beperkt.

Stap 7: Evalueren

OK Methode Stap 7 - Evalueren

Door het volgen van drie evaluatiemethoden beoordeelt u samen of de plannen, het doorlopen proces en de resultaten van dat proces hebben geleid tot de gewenste meervoudige waardecreatie van de organisatie.

Tools

OK! ondersteund organisaties die gebruik maken van de methode met verschillende tools. Waaronder:

 • Boeken: Leer alles over de grondslag van de OK! methode in de boeken: ‘Het OK! model’ (het uitgebreide handboek) en ‘Toekomstbestendig ondernemen’ (beknopte versie van het handboek).
 • OK-platform.nl: Deze website is gratis bereikbaar en is een kennisbron voor iedereen die zijn kennis wil verdiepen en op de hoogte wil blijven van alle recente ontwikkelingen rondom toekomstbestendig ondernemen.
 • OK! webapplicatie: Organisaties die gebruik maken van de OK! methoden worden ondersteund met onze webapplicatie. Na afloop van een OK! adviestraject kunnen organisaties hier gebruik van blijven maken.

De auteurs achter de OK! Methode

 • Roel Riepma

  OK! Adviseur en -trainer
  Daar waar doeners, denkers en beslissers samen dialoog willen en durven voeren over de feiten waarop...
  Lees verder
 • Rob Westerdijk

  OK! Adviseur en -trainer
  Ik help organisaties door het leren kennen en toepassen van gemeenschappelijke denk- en werkwijzen werkt...
  Lees verder

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Meer informatie?