OK! adviestraject

Het OK! adviestraject vormt het hart van de OK! methodische aanpak. U voert met het strategisch team dialogen over gezamenlijke waarnemingen. Deze waarnemingen brengt u samen met elkaar in verband, waardoor afdelingsoverstijgend de organisatievraagstukken zichtbaar worden. De gesprekken leiden tot een sterke verbinding binnen uw strategisch bedrijfsteam alsook tot vaardigheden voor het gestructureerd oplossen van vraagstukken in alle lagen van uw organisatie. Het OK! adviestraject leidt tot inzicht, tot verbining binnen uw team en tot uitvoering van plannen die uw organisatie toekomstbestendig maken.

Wilt u een verkennend gesprek voeren?  Maak dan eerst eens de OK! verkenningsanalyse.

“Veel zaken waren we ons al van bewust, maar door de dialogen kregen we diepte in onze gesprekken en wisten wij precies wat wij strategisch moesten doen!” Helmich Heutink.

De OK! methode:waarnemingsdialoog

De eerste stap in de OK! methode betreft het waarnemen van de omgeving, de interne organisatie en de netwerken van mensen. U voert over deze dimensies en de daarin te onderscheiden aandachtsgebieden een inzicht gevende dialoog.

De waarnemingen, inclusief hun initiële beoordeling, legt u vast in de OK! webapplicatie.

De OK! methode:oplossingsaanpak

Na de waarnemingsdialogen, inclusief eerste waarde-balans, buigt het team zich over de relaties tussen de waarnemingen. Hoe komt het toch dat ….<kritieke waarneming> …? Uit deze verdiepingsdialoog ontstaan  via de waarnemingen ‘ketens van samenhang’. Een afdeling overstijgend inzicht in vraagstukken

Deze vraagstukken onderzoek u vervolgens methodisch op oorzaak en te nemen besluiten. De genomen besluiten zet u om in effectieve implementatieaanpakken t.b.v. het creëren van een meervoudige waarde-balans.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Interesse in een adviestraject?