OK! besluitvormingsanalyse

De OK! besluitvormingsanalyse bestaat uit zeven stappen:

  1. Wat is het beslisdoel? Bijvoorbeeld: Welke leverancier? Welk softwarepakket?
  2. Welke criteria zijn er met betrekking tot het beslisdoel? Dit is een creatieve stap, waarin de beslissers criteria formuleren, die gehanteerd kunnen worden bij het maken van de keus
  3. Verdeel de criteria naar eisen en wensen + wegingsfactor. In deze stap voeren de beslissers een dialoog over de zwaarte die de criteria moeten krijgen. Ze onderhandelen niet over de alternatieve oplossingen, maar over de criteria waaraan de oplossing moet voldoen. Tijdens deze stap komen de verschillende belangen scherp op tafel.
  4. Bedenk alternatieven. Ook dit is een creatieve stap. Vaak zijn in stap 1 tot en met 3 al diverse oplossingen voorbij gekomen. Dat kan! Ze worden geparkeerd op de flap-over met alternatieven.
  5. Beoordeel de alternatieven. Nu richt het gesprek zich op het beoordelen van de alternatieven op basis van de criteria. Alternatieven met de hoogste scores blijven over.
  6. Bepaal de risico’s. van de overgebleven alternatieven worden de risico’s bepaalt, waardoor een alternatief als nog af kan vallen.
  7. Maak de keus. Expliciet en gezamenlijk onderstrepen de beslissers de keus en het belang van die keus voor de ontwikkeling van de meervoudige waarde balans.

“Een krachtig instrument om samen tot besluiten te komen. Ik zie nu hoe belangrijk criteria zijn en hoe deze een goede focus creëren op meervoudige waarde!” Eric Sülter

Besluitvormingsanalyse

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

“Veel zaken waren we ons al van bewust, maar door de dialogen kregen we diepte in onze gesprekken en wisten wij precies wat wij strategisch moesten doen!”

Helmich Heutink
Directeur, Heutink Groep

Interesse in een gedegen besluitvormingsanalyse?