OK! formats

Wordt in uw organisatie door middel van methodische aanpakken en te hanteren formats gestructureerd gewerkt aan:

  • – het vinden van de oorzaak van ongewenste resultaten;
  • – het voorbereiden van te nemen beslissen;
  • – het opstellen van plannen met minste kans op optreden van ongewenste afwijkingen;
  • – het beheersen van implementaties/ realisaties zodat wij maar ook de omgeving niet voor verrassingen nu of in de toekomst komt te staan?

OK! biedt via het OK-Platform de formats aan voor het gestructureerd doorlopen en kunnen rapporteren van oorzaak analysen, voorstellen voor het nemen van beslissingen, opstellen van projectplannen en voortgangsrapportages van implementaties.

Ook worden uitwerkingen van specifieke vraagstukken door ervaringen vanuit andere ondernemingen met u gedeeld, zodat u verder gaat op de schouders van anderen.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Neem voor toegang tot dit materiaal contact met ons op