OK! implementaties opzetten

Beschikt u en het team over een gestructureerde methode die leidt tot een goed plan waarin de kans op ongewenste afwijkingen tijdens realisatie dan wel later niet optreden? Zijn potentiële problemen en potentiële mogelijkheden goed doordacht en is het plan daardoor aangescherpt, zodat teams vol zelfvertrouwen aan de uitvoering kunnen beginnen?

Dit OK! instrument levert een methodisch aanpak voor gestructureerd en gezamenlijk opstellen van een plan. Dit plan wordt met ontwerpers, uitvoerders, gebruikers en beheerders ontwikkeld, zodat vanaf de start tot en met het gebruik verantwoordelijkheid kan worden gedragen. Met behulp van het handzame format en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Meer informatie over dit OK! instrument?