OK! implementaties uitvoeren en beheersen

Hoe zorgt uw onderneming voor succesvolle realisaties richting toekomstbestendigheid? Hoe bespreken belanghebbenden met elkaar de voortgang? Wordt ook tijdens de realisatie rekening gehouden met de effecten die het handelen  heeft op de omgeving? Blijft uw onderneming tijdens de uitvoering oog houden voor het mogelijk optreden van zowel ongewenste negatieve effecten als gewenste positieve mogelijkheden?

Dit OK! instrument levert uw onderneming een methodisch aanpak voor het gestructureerd en gezamenlijk beheersen van implementaties. Potentiële probleemanalyse en potentiële mogelijkhedenanalyse op meervoudige waarden maken deel uit van OK! implementaties uitvoeren en beheersen. Met behulp van het handzame format en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Meer informatie over dit OK! instrument?