OK! rapportages

Vanuit het OK! adviestraject ontvangt uw organisatie een uitgebreide rapportage. Deze rapportage maakt deel uit van het traject. U krijgt en behoudt inzicht in:

  • • De contextbeschrijving van uw organisatie;
  • • De initiële score op waarde-soorten;
  • • Per waarde-soort een samenvatting vanuit extern en intern perspectief;
  • • Overzicht van de vraagstukken en de prioritering, inclusief ketens van samenhang en inhoudelijke toelichting.
  • • Overzicht van genomen besluiten en uit te voeren plannen.
  • • Evaluatie van het doorlopen proces.

Bijlagen

  • • Structuur besluitvormingsanalyse van een genomen besluit
  • • Structuur implementatieopzet bij een genomen besluit

Kortom: inhoudelijke informatie, waarmee uw bedrijf direct kan werken aan de verdere ontwikkeling van een positieve meervoudige waarde-balans.

Extra dienst

Naast deze standaardrapportage zijn we in staat verdieping te bieden. Door de vraagstukken met inhoudelijke detailinformatie te voorzien, afkomstig uit uw eigen organisatie en uit omgevingsbronnen, kunnen we gecombineerd met de informatie uit de OK! webapplicatie, heldere overzichten maken. Met deze overzichten kunnen de vraagstukken zorgvuldig gecommuniceerd worden naar alle belanghebbenden rondom het vraagstuk en de besluiten die daarover genomen zijn.

Keten van samenhangmet invloed op waarde-soorten

Via dialoog-workshop worden waarnemingen uit de OK! webapplicatie aan elkaar gerelateerd, waardoor inzicht in vraagstukken ontstaat.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

“Veel zaken waren we ons al van bewust, maar door de dialogen kregen we diepte in onze gesprekken en wisten wij precies wat wij strategisch moesten doen!”

Helmich Heutink
Directeur, Heutink Groep

Wij bieden u graag de OK!-Rapportage(s) aan