OK! strategische waardeanalyse

Kan uw onderneming meervoudige waarde blijven toevoegen voor de omgeving, indien ze blijft doen, zoals ze nu doet? Wat komt er vanuit de omgeving op de organisatie af en is dat kansen biedend of  bedreigend?  Ziet het managementteam hetzelfde op de organisatie afkomen en zijn we het met elkaar over de prioriteiten eens? Is het managementteam het ook met elkaar eens hoe deze prioriteiten het beste gerealiseerd kan worden?

De OK! strategische waardeanalyse levert u en uw managementteam gemeenschappelijk gedragen inzichten op in toekomstgerichte uitdagingen; een toekomstbestendige strategische koers van uw organisatie en balans in de meervoudige waarde-bijdrage van uw organisatie aan de omgeving!

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Neem vrijblijvend contact op voor een strategische waardeanalyse