OK! verkoopmemorandum

Als u een bedrijf wilt overnemen of te koop wilt zetten, wilt u graag de werkelijke waarde van dat bedrijf leren kennen. De OK! methode doorloopt alle aspecten die voor de bedrijfsvoering van belang zijn en neemt tevens de ontwikkelingen in de omgeving als ook de opgebouwde netwerken integraal mee.

Dit levert voor zowel de koper als de verkoper een schat aan kwalitatieve informatie op, waardoor de overnameprijs een goede en eerlijke onderbouwing krijgt

Ik vind het mooi om te zien hoeveel wij in de afgelopen vijftien jaar kwalitatief hebben opgebouwd. Het doet pijn om het bedrijf los te moeten laten, maar we laten echt iets na waar een ander op door kan bouwen! (directeur)”

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Analyse aanvragen?