//

AWI Software

Dit bedrijf ontwikkelt sinds 1988 software voor de verzekeringsbranche. In eerste instantie als automatiseringsbedrijf in de meest brede zin en bestaat alweer 30 jaar. Wij bieden oplossingen die anderen in de markt niet kunnen leveren en ontwikkelen continu door.

Wij bieden oplossingen voor:

  • Service providers
  • Volmachten
  • Intermediairs
  • Eindklanten
  • Verzekeraars

Ontwikkelingen in de verzekeringsbranche en ook in software voor deze branche volgen elkaar snel op. Aandacht is nodig op het ondersteunen van zakelijke klanten van hun impact op de omgeving en hun toekomstbestendigheid, zodat op tijd wordt ingespeeld op risico’s en kansen. Schadelast kan daarmee worden beperkt op meervoudige waarden in een duurzame samenleving.

De OK! methode heeft geleid tot: 

  • doorlopen van eigen professionaliseringstraject 
  • strategische keuzen in projecten op het verzekeringsplatform met samenwerkingspartners om door koppelingen applicaties beter te laten functioneren, kansen te pakken en schadelast te reduceren

“Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.”

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Kunnen wij u ook van dienst zijn?