OK! Diensten

De OK! verkenningsanalyse is een eerste kennismaking met het OK! denken. Als directeur en/of strategisch adviseur voert u een gesprek over de uitkomsten van de OK! verkenningsanalyse. U krijgt inzicht in de denkwijze achter de OK! methode en de betekenis die de OK! methode voor uw bedrijf kan hebben.

Via de OK! training leert u alle achtergronden van de OK! methode kennen. U leert zich als mens ook te verhouden tot het achterliggende denken, zodat u uw persoonlijk leiderschap op het gebied van meervoudige waardecreatie kunt verdiepen en verrijken.

Een OK! adviestraject levert uw organisatie inzichten op in de vraagstukken die een positieve of negatieve impact hebben op de meervoudige waarde-balans van uw organisatie. De OK! methode biedt vervolgens krachtige, methodische denktechnieken aan, waarmee u de waardebalans via projecten en programma’s positief kunt versterken.

De OK! besluitvormingsanalyse. Zonder OK! adviestraject vormt dit OK! instrument een waardevolle basis voor het gestructureerd en gezamenlijk nemen van besluiten. Moet u bijvoorbeeld beslissen over een nieuwe leverancier of het betrekken van een nieuwe locatie, dan biedt dit product uitstekende handvatten om dat proces professioneel te doorlopen.

Nieuw

Een OK! waardeanalyse geeft integraal inzicht inde waarde van uw bedrijf voor haar omgeving. De analyse vormt inhoudelijke basis voor de waardebepaling van uw organisatie. Bij de verkoop van uw bedrijf creëert u inzicht in alle aspecten van uw bedrijf en de wijze waarop uw bedrijf positieve impact uitoefent op de omgeving.

De OK! simulatie is een spel rondom de creatie van meervoudige waarde. In een groep van minimaal 18 personen leert u de werking van organisaties kennen en leert u op basis van een meervoudige waarde analyse beslissingen te nemen die een positieve impact hebben op de waarde-balans. U doorloopt alle stappen van de OK! methode in spelvorm.

De OK! webapplicatie, waarin de waarnemingen over de omgeving, de interne organisatie en netwerken van mensen wordt vastgelegd, vormt de basis voor inhoudelijke OK rapportages. U doorziet via de overzichten waarvoor uw organisatie staat en u weet wat u kunt doen om met omgevingspartijen uw organisatie zodanig in te richten dat een positieve waardebalans ontstaat.

Via de OK! licentietraining wordt u opgeleid tot OK! licentieadviseur. U leert tijdens deze training de OK! methode kennen en toepassen in de praktijk. Na het volgen van de training krijgt u uw persoonlijke licentie, die recht geeft op het gebruik van de OK! webapplicatie in OK! adviestrajecten.

De OK! verkenningsanalyse is een eerste kennismaking met het OK! denken. Als directeur en/of strategisch adviseur voert u een gesprek over de uitkomsten van de OK! verkenningsanalyse. U krijgt inzicht in de denkwijze achter de OK! methode en de betekenis die de OK! methode voor uw bedrijf kan hebben.

Een OK! adviestraject levert uw organisatie inzichten op in de vraagstukken die een positieve of negatieve impact hebben op de meervoudige waarde-balans van uw organisatie. De OK! methode biedt vervolgens krachtige, methodische denktechnieken aan, waarmee u de waardebalans via projecten en programma’s positief kunt versterken.

De OK! besluitvormingsanalyse. Zonder OK! adviestraject vormt dit OK! instrument een waardevolle basis voor het gestructureerd en gezamenlijk nemen van besluiten. Moet u bijvoorbeeld beslissen over een nieuwe leverancier of het betrekken van een nieuwe locatie, dan biedt dit product uitstekende handvatten om dat proces professioneel te doorlopen.

De OK! webapplicatie, waarin de waarnemingen over de omgeving, de interne organisatie en netwerken van mensen wordt vastgelegd, vormt de basis voor inhoudelijke OK rapportages. U doorziet via de overzichten waarvoor uw organisatie staat en u weet wat u kunt doen om met omgevingspartijen uw organisatie zodanig in te richten dat een positieve waardebalans ontstaat.

De OK! simulatie is een spel rondom de creatie van meervoudige waarde. In een groep van minimaal 18 personen leert u de werking van organisaties kennen en leert u op basis van een meervoudige waarde analyse beslissingen te nemen die een positieve impact hebben op de waarde-balans. U doorloopt alle stappen van de OK! methode in spelvorm.

Via de OK! training leert u alle achtergronden van de OK! methode kennen. U leert zich als mens ook te verhouden tot het achterliggende denken, zodat u uw persoonlijk leiderschap op het gebied van meervoudige waardecreatie kunt verdiepen en verrijken.

Via de OK! licentietraining wordt u opgeleid tot OK! licentieadviseur. U leert tijdens deze training de OK! methode kennen en toepassen in de praktijk. Na het volgen van de training krijgt u uw persoonlijke licentie, die recht geeft op het gebruik van de OK! webapplicatie in OK! adviestrajecten.

Nieuw

Een OK! waardeanalyse geeft integraal inzicht inde waarde van uw bedrijf voor haar omgeving. De analyse vormt inhoudelijke basis voor de waardebepaling van uw organisatie. Bij de verkoop van uw bedrijf creëert u inzicht in alle aspecten van uw bedrijf en de wijze waarop uw bedrijf positieve impact uitoefent op de omgeving.