OK! Evaluatie

OK Methode Stap 7 - Evalueren

OK! Evaluatie

Evalueren is een belangrijke bron voor organisatieleren. Heeft u behoefte aan het gestructureerd kunnen uitvoeren van doelgerichte en gestructureerde activiteiten om als mens en/ of netwerk van mensen te beoordelen of de activiteiten uit OK methodisch werken hebben bijgedragen aan de gewenste waarde-creatie?  

Doelgroep

 • Managementteams, directieleden, strategisch bedrijfsteam (MKB-onderneming),  
 • Middelmanagement  
 • Projectmanagers en projectleiders. 
 • Gespecialiseerde staf zoals ontwerpers, kwaliteit-, milieu-, veiligheid, hrm, control, facility managers  

Doel

 • Het beheersen van logisch gestructureerde evaluerende denkstappen of de gestructureerde methoden hebben bijgedragen aan de gewenste meervoudige waarde-creatie.  

Inhoud

De volgende evaluatiesoorten komen aan de orde voor het gestructureerd en gezamenlijk beheersen van evalueren van het succes van de gestructureerde methoden voor het creëren van de gewenste waarde-creatie: - Planevaluatie - Procesevaluatie - Productevaluatie Met behulp van het handzame applicatieformats en concrete voorbeelden kunt u deze methoden in de toekomst blijven toepassen.

 • Inzicht in elkaars waarnemingen en perceptie over waarde-creatie van de organisatie
 • Een door het verantwoordelijke team gedragen strategisch analyse op meervoudige waarden
 • Een gemeenschappelijk gedragen nieuw strategisch business- en implementatieplan
Training Intro Test_00000

Opbouw in dagdelen

Dagdeel 1 Planevaluatie

Uitvoeren van gestructureerde beoordeling van de plannen voor 

 • Waarnemen & Beoordelen
 • Onderzoeken en
 • Implementeren op relevantie, deugdelijkheid en haalbaarheid voor de uitvoering  

Dagdeel 2 Procesevaluatie

 • Zijn de activiteiten in de velden ’ Waarnemen’, ‘Onderzoeken’ en ‘Beinvloeden’ tevredenstellend doorlopen?
 • Procesevaluatie van het kunnen  ‘schakelen’ tussen de methodische gestructureerde methoden 

Dagdeel 3 Productevaluatie

 • Beoordelen van de mate waarin de gestructureerde methoden afzonderlijk en in samenhang hebben bijgedragen aan het bereiken van de gewenste resultaten, namelijk beïnvloeding van de waardesoorten en meervoudige waarde toevoeging. 
Planning

De planning volgt. 

Prijs

Prijs per dagdeel per deelnemer € 445,00* (twee adviseurs, inclusief voorbereiding en schrijven tussen- en eindrapportageBij hoger aantal deelnemers dan vier daalt de prijs per deelnemer).