OK! Implementaties uitvoeren en beheersen van organisatieprojecten

OK! Implementaties uitvoeren en beheersen van organisatieprojecten

Lopen projecten vertraging op of hebben projecten ongewenste effecten in de omgeving?

Doelgroep

 • Managementteams, directieleden, strategisch bedrijfsteam (MKB-onderneming),
 • Middelmanagement
 • Projectmanagers en projectleiders.
 • Gespecialiseerde staf zoals ontwerpers, kwaliteit-, milieu-, veiligheid, hrm, control, facility managers

Doel

 • Het beheersen van logisch gestructureerde denkstappen gericht op het realiseren, vastleggen van realisaties en het kunnen bijstellen van een implementatie bij onverwachte situaties.

Inhoud

Dit OK! instrument levert uw onderneming een methodisch aanpak voor het gestructureerd en gezamenlijk beheersen van implementaties. Potentiële probleemanalyse en potentiële mogelijkhedenanalyse op meervoudige waarden maken deel uit van OK! Methoden en worden toegepast op door u meegenomen implementatieplannen. Specifiek aandacht wordt besteed aan de effecten en serendipiteit zodat tijdens de uitvoering oog wordt gehouden voor het mogelijk optreden van zowel ongewenste negatieve effecten als gewenste positieve mogelijkheden. Met behulp van het handzame applicatieformats en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

Training Intro Test_00000

Opbouw in dagdelen

Dagdeel 1 Gestructureerde implementaties uitvoeren en beheersen

 • Welke projecten dienen wij te beheersen?
 • Hoe doen we dat normaliter? En hoe doen we dat nu?
 • Gestructureerde implementaties uitvoeren en beheersen
 • Toepassing implementatieplan op-/bijstellen

Dagdeel 2 Verdieping implementaties uitvoeren en beheersen

 • Risicoanalyse uitvoeren over lopende implementaties op meervoudige waarde effecten voor belangenverdedigers nu en naar de toekomst en op maatschappelijke factoren naar de toekomst
 • Potentiële mogelijkheden analyse uitvoeren over lopende implementaties op meervoudige waarde effecten voor belangenverdedigers nu en naar de toekomst en op maatschappelijke factoren naar de toekomst

Dagdeel 3 Serendipiteit

 • Serendipiteit
 • Toepassing van scherpzinnige opmerkingsgave over lopende implementaties op meervoudige waarden

Dagdeel 4 Crisisbeheersing

 • Presentatie van eigen toepassingen
 • Beheersingssystemen van implementatieprocessen
 • Beheersing van implementaties bij een ingrijpende, onverwachte, onwenselijke gebeurtenis die een substantiële bedreiging vormt voor succesvolle implementatie, mens en netwerk van mensen en organisatie
 • Rapportage en afsluiting van opgezette implementaties
Planning

De planning volgt. We zijn voornemens deze training vanaf november 2021 aan te bieden. Indien je belangstelling hebt, vul dan graag bijgaand aanmeldingsformulier in. 

Prijs

Prijs per dagdeel per deelnemer € 445,00* (twee adviseurs, inclusief voorbereiding en schrijven tussen- en eindrapportageBij hoger aantal deelnemers dan vier daalt de prijs per deelnemer). 

Optioneel: jaarabonnement OK! Webapplicaties: € 1.440,00 (maximaal 12 toegangscodes) 

Literatuur en ondersteunende handboeken: € 120,00 per deelnemer.