Onze aanpak

De OK! methode bestaat uit 5 methodische stappen. Met uw integraal strategisch teams voert u tijdens het doorlopen van deze stappen dialogen over het ontwikkelen van een krachtige focus op meervoudige waardecreatie.

Waarnemen

Samen voert u dialoog over waarnemingen in uw omgeving en de interne organisatie. Samen neemt u een besluit welke waarnemingen u, inclusief initiële beoordeling, vastlegt in de OK! webapplicatie.

Beoordelen

U voert dialoog over de samenhang in de waarnemingen. U bakent vraagstukken af en koppelt deze aan hun potentiële invloed op meervoudige waarde. U stelt prioriteiten.

Onderzoeken

U onderzoekt gestructureerd de oorzaken van vraagstukken en neemt op methodische wijze besluiten over het wegnemen van deze oorzaken.

Beïnvloeden

U maakt samen krachtige implementatieplannen en leert deze beheerst uitvoeren.

Evalueren

U beoordeelt samen de plannen, het doorlopen proces en de resultaten van dat proces.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Meer informatie?