Onze aanpak

De OK! methode bestaat uit 5 methodische stappen. Met uw integraal strategisch teams voert u tijdens het doorlopen van deze stappen dialogen over het ontwikkelen van een krachtige focus op meervoudige waardecreatie.

Waarnemen

Samen voert u dialoog over waarnemingen in uw omgeving en de interne organisatie. Samen neemt u een besluit welke waarnemingen u, inclusief initiële beoordeling, vastlegt in de OK! webapplicatie.

Beoordelen

U voert dialoog over de samenhang in de waarnemingen. U bakent vraagstukken af en koppelt deze aan hun potentiële invloed op meervoudige waarde. U stelt prioriteiten.

Onderzoeken

U onderzoekt gestructureerd de oorzaken van vraagstukken en neemt op methodische wijze besluiten over het wegnemen van deze oorzaken.

Beïnvloeden

U maakt samen krachtige implementatieplannen en leert deze beheerst uitvoeren.

Evalueren

U beoordeelt samen de plannen, het doorlopen proces en de resultaten van dat proces.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

“Veel zaken waren we ons al van bewust, maar door de dialogen kregen we diepte in onze gesprekken en wisten wij precies wat wij strategisch moesten doen!”

Helmich Heutink
Directeur, Heutink Groep

Meer informatie?