Over OK! Platform

Het OK! platform bestaat uit twee hoofd bestanddelen, zowel een open als een gesloten deel.

Het open deel biedt u inzicht in klantervaringen uit verschillende branches waar onze OK! adviseurs actief zijn. Ook de werking en toegevoegde waarde van de OK! methode en onze OK! producten lichten we toe.

Het gesloten deel is enkel beschikbaar voor klanten en OK! adviseurs en bestaat uit twee delen:

  1. OK! webapplicatie voor klanten
  2. OK! kennisbank voor adviseurs

Met deze middelen werken wij gezamenlijk aan toekomstbestendig maken van uw organisatie.

Daarnaast bieden wij een tweetal boeken aan:
‘Toekomstbestendig ondernemen’ is geschreven voor ondernemers, managers, en stafmedewerkers, organisatie-adviseurs en accountants
Het biedt inzicht in een gestructureerde methodiek voor het waarnemen, analyseren en aanpakken van organisatievraagstukken. Meer informatie vindt u hier.

‘Het OK! model’ is geschreven voor managementteams, adviseurs en studenten in het hoger onderwijs die de gestructureerde aanpakken willen doorlopen
om de toekomstbestendigheid van de organisatie op meervoudige waarden te bevorderen. Meer informatie vindt u hier.

OK!-Platform – samen zien & samen veranderen

Op het OK! platform vindt u eveneens het netwerk van alle aangesloten OK! adviseurs en de partnerorganisaties waarin zij werkzaam zijn.

Netwerk van OK! adviseurs die:

  1. waarde hechten aan het ondersteunen van uw organisatie, zodat ze toekomstbestendig blijft
  2. de integrale visie op strategische bedrijfsvoering versterken
  3. aantonen dat organisatievraagstukken afdeling- en vaak organisatiegrens overstijgend zijn
  4. afdelingsoverstijgend werken aan het versterken van gefocust teamwerk richting een meervoudige waardebalans

Waarom de OK! methode?

“De afgelopen eeuwen hebben we met natuur en arbeid kapitaal opgebouwd. De komende eeuwen gaan we met al ons kapitaal de natuur en arbeid weer opbouwen.”
Wilma de Rek., De gulden snede. Een interview met Herman Wijffels.

Wij geloven in organisaties die zich bewust richten op meervoudige waarde creatie. Oprecht in al hun bedrijfsmatig handelen aandacht hebben voor de ontwikkeling van de mens, sociale cohesie, wijsheid, duurzame infrastructuren, rijke ecologie en geldsystemen die het evenwicht in de andere waarde-soorten versterken. 

“De strijd tussen links en rechts heeft zijn langste tijd gehad. Het gaat er nu om in te zien dat de uitholling van de aarde omgekeerd moet worden naar criteria op basis waarvan we keuzen kunnen maken, waarover we zeggen en weten: ‘hiermee bouwen we onze leefomgeving toekomstbestendig op!’
Bruno Latour, Waar kunnen we landen

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

Dave Rouwmaat
Alg. Directeur, Rouwmaat

Meer informatie?