Toekomstbestendig ondernemen – Deel 2-3

Na ingaven van onderstaand formulier ontvangt u van ons direct ter download hoofdstuk 2 uit het boekje Toekomstbestendig ondernemen.

Het International Integrated Reporting Council (IIRC) is een mondiale coalitie van investeerders, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties, wet- en regelgevers met een gedeelde visie over het communiceren over en publiceren van het waarde-creatieproces in jaarrrapportages.

Wij hebben ons boek gebouwd op basis van het zes waarden-model van het IIRC. In plaats van ons te focussen op ‘integrated reporting’ achteraf, hebben we de OK! methode gericht op ‘integrated thinking & planning’ vooraf. Hoe ontwikkel je als ondernemer een visie die verder reikt dan het eigen primaire proces: ‘het creëren van output, waarmee je voorziet in behoeften van klanten?’ Door één slag verder te denken en je af te vragen: ‘wat zijn de schadelijke effecten van deze output voor mens, relatie, intellectualiteit, materiële infrastructuren, natuur en geldsystemen?’ We stellen het ondernemen niet ter discussie. Sterker nog: we houden van ondernemen en het verrijken en verdiepen van primaire processen. Tegelijkertijd willen we het bewustzijn verdiepen dat toekomstbestendig ondernemen de integrale verantwoordelijkheid neemt voor positieve effecten van gerealiseerde output op de zes waarde-soorten. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we het IIRC model daartoe operationaliseren.

Heeft u deel 1 gemist? Deze kunt u hier downloaden.


  toekomstbestendig ondernemen?

  neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

  Het is waardevol om met het management van het gehele bedrijf in gesprek te zijn over de betekenis van ons bedrijf voor de omgeving als ook over de manier waarop we binnen de keten met onze werkmaatschappijen de samenwerking gaan verbeteren.

  Dave Rouwmaat
  Alg. Directeur, Rouwmaat

  Interesse in ons volledige boek?